Google διαφημίσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ- PRIVACY POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ- PRIVACY POLICY

Η vasilopita.gr και η tsougresma.gr δεσμεύεται στο να σέβεται και να προστατεύει το απόρρητό σας στο διαδίκτυο. Δεν πωλούμε ή μισθώνουμε τα προσωπικά σας στοιχεία χρήστη σε άλλους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Εάν επισκεφθείτε τον Ιστοχώρο αυτό θα συλλέξουμε και θα αποθηκεύσουμε τα παρακάτω μη αναγνωριστικά στοιχεία από εσάς: το όνομα τομέα από όπου συνδέεστε στο διαδίκτυο, την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία συνδεθήκατε με τον ιστοχώρο μας καθώς και την διεύθυνση στο διαδίκτυο του Ιστοχώρου από όπου συνδεθήκατε άμεσα με τον ιστοχώρο μας. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά για να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών μας στους διάφορους τομείς του Ιστοχώρου μας ώστε να μας βοηθήσουν στο να κάνουμε πιο χρήσιμο τον ιστοχώρο μας για τους επισκέπτες μας καθώς και για να μετράμε την κυκλοφορία που δημιουργείται μέσω του δικτύου των θυγατρικών μας με τις οποίες ενδέχεται να μοιραζόμαστε τα στοιχεία αυτά. Τα μόνα αναγνωριστικά προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε και αποθηκεύουμε για εσάς είναι τα στοιχεία που επιλέγεται να μας παράσχετε όπως το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο ταχυδρομικός σας τομέας κλπ.

COOKIES
Η vasilopita.gr χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύει και μερικές φορές να παρακολουθεί στοιχεία ώστε να κάνει την online εμπειρία σας ευκολότερη και πιο προσωπική. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια δεδομένων που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα πλοήγησης του χρήστη στον σκληρό δίσκο του χρήστη. Τα cookies έχουν τη δυνατότητα να θυμούνται τα στοιχεία με τα οποία συνδέεται ο χρήστης σε μια Ιστοσελίδα για να απλοποιεί τις επόμενες αλληλεπιδράσεις με εκείνο τον ιστοχώρο από τον ίδιο χρήστη ή για να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για να βελτιώνει τις συναλλαγές του χρήστη σε σχετικές Ιστοσελίδες. Αυτό διευκολύνει το χρήστη στην μεταβίβασή του από τη μία Ιστοσελίδα στην άλλη και στην ολοκλήρωση εμπορικών συναλλαγών στο Διαδίκτυο.
Τα περισσότερα γνωστά προγράμματα πλοήγησης είναι διαμορφωμένα αρχικά για να αποδέχονται τα cookies αλλά μπορείτε να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις στον υπολογιστή σας για να σας στέλνει μια ειδοποίηση όταν φορτώνεται ένα cookie ή να θέσετε εκτός λειτουργίας την δυνατότητα να φορτώνουν τρίτοι ένα cookie στον υπολογιστή σας. Αν επιλέξετε να απορρίπτετε όλα τα cookies υπάρχουν τομείς σε αυτό, αλλά και σε άλλους ιστοχώρους, που ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η vasilopita.gr είναι σε ασφαλές και ακίνδυνο περιβάλλον και δεν περιεχει virus, troyan, adware or malware η οτιδηποτε αλλο μπορει να βλαψει τον υπολογιστη σας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Η vasilopita.gr δεν θα κοινοποιήσει κανένα από τα αναγνωριστικά προσωπικά σας στοιχεία εκτός αν έχουμε την άδειά σας ή κάτω από εξαιρετικές περιστάσεις, όπως όταν πιστεύουμε καλόπιστα ότι απαιτείται από το νόμο ή αν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι η κοινοποίηση των στοιχείων αυτών είναι απαραίτητη για την αναγνώριση, επικοινωνία ή νομική δίωξη ενάντια σε κάποιον που ενδέχεται να παραβιάζει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της vasilopita.gr.
Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα ισχύουν κατά την καταχώρησή τους στον Ιστοχώρο αυτό. Η παρούσας πολιτική απορρήτου δεν προορίζεται, και δεν δημιουργεί κανένα συμβατικό ή άλλον νομικό δικαίωμα για κανένα, ή για λογαριασμό κανενός άλλου συμβαλλόμενου μέρους.
Η πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστοχώρου υπόκειται στους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις. Με τη χρήση του παρόντος ιστοχώρου συνιστάται η αποδοχή σας των όρων και των προϋποθέσεων, οι οποίοι ισχύουν από την ημέρα που χρησιμοποιείτε τον ιστοχώρο για πρώτη φορά. Η vasilopita.gr επιφυλάσσει το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους αυτούς και τις προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή με την καταχώρηση των αλλαγών online στο διαδίκτυο.
Έχετε την ευθύνη να αναθεωρείτε τακτικά τις πληροφορίες που καταχωρούνται online ώστε να λαμβάνετε έγκαιρη πληροφόρηση των αλλαγών αυτών. Η συνέχιση της χρήσης του ιστοχώρου από εσάς μετά την παρέλευση αυτών των αλλαγών συνιστά την αποδοχή σας της συμφωνίας αυτής όπως αυτή διαμορφώνεται με τις καταχωρημένες αλλαγές.
Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, καταφόρτωση, καταχώρηση, μετάδοση ή αναμετάδοση με κανέναν τρόπο, εκτός από την δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση στο σπίτι.
Για οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτείται η προηγούμενη γραπτή άδεια από την vasilopita.gr. Συμφωνείτε να μην μετατρέψετε, αλλάξετε ή δημιουργήσετε οποιαδήποτε παράγωγη εργασία που να προέρχεται από οποιοδήποτε υλικό που περιέχεται στον ιστοχώρο αυτό ή να το χρησιμοποιήσετε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από τη δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση στο σπίτι.
Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστοχώρο αυτό μόνο για νόμιμους σκοπούς, και με τρόπο που να μην παραβιάζει τα δικαιώματα, ή να περιορίζει ή παρακωλύει τη χρήση και απόλαυση του ιστοχώρου αυτό για οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Στον περιορισμό ή παρακώλυση περιλαμβάνεται, χωρίς περιορισμό, διαγωγή παράνομη ή η οποία ενδέχεται να παρενοχλεί ή να προκαλεί αναστάτωση ή όχληση σε οποιοδήποτε άτομο και η αναμετάδοση άσεμνου ή προκλητικού περιεχομένου ή η διατάραξη της κανονικής ροής του διαλόγου εντός του παρόντος ιστοχώρου.
Ο ιστοχώρος αυτός, καθώς και οι πληροφορίες, τα ονόματα, οι εικόνες, φωτογραφίες, λογότυπα και παραστάσεις που αφορούν ή σχετίζονται με την vasilopita.gr ή/και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της (ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τρίτων προσώπων) παρέχονται στην υπάρχουσα μορφή «ΩΣ ΕΧΕΙ» και όποτε «ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ» χωρίς να γίνεται καμία περιγραφή ή υποστήριξη ποιότητας και χωρίς εγγύηση κανενός είδους, είτε σαφής είτε υπαινισσόμενη, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό σε υπαινισσόμενες εγγυήσεις ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης, συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας.
Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνη η vasilopita.gr ή/και τρίτα πρόσωπα για οποιεσδήποτε ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, έμμεσων ή επακόλουθων ζημιών, ή οποιονδήποτε άλλων ζημιών προκύπτουν από τη χρήση, ή έλλειψη χρήσης, δεδομένων, ή κερδών, είτε συμφώνως προς σύμβαση, αμέλειας ή άλλης επιζήμιας πράξης που προκύπτει από, ή σε σχέση με, τη χρήση του ιστοχώρου.
Η vasilopita.gr δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται στο υλικό που περιέχεται στον ιστοχώρο αυτό θα είναι συνεχείς ή χωρίς σφάλματα, ότι θα διορθώνονται τα ελαττώματα ή ότι ο ιστοχώρος, ή ο διακομιστής από τον οποίο είναι διαθέσιμος, είναι ελεύθερος από ιούς ή σφάλματα ή ότι απεικονίζει την πλήρη λειτουργικότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία των υλικών.
Τα ονόματα, οι εικόνες, και τα λογότυπα που προσδιορίζουν την vasilopita.gr ή τρίτα πρόσωπα και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά σήματα της vasilopita.gr ή/και τρίτων προσώπων.
Τίποτα από όσα περιέχονται στο παρόν δεν θα ερμηνευθεί ως να έχει εκχωρηθεί από υπαινιγμό, ανάκληση ή με άλλο τρόπο οποιασδήποτε αδείας ή δικαιώματος, υπό οποιοδήποτε εμπορικό σήμα ή αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης της vasilopita.gr ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.
Εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ των Όρων και Προϋποθέσεων αυτών και τους κανόνες ή/και συγκεκριμένων όρων χρήσης που εμφανίζονται στον ιστοχώρο αυτό και σχετίζονται με συγκεκριμένο υλικό, τότε θα υπερισχύουν οι τελευταίοι.
Εάν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις αυτούς είναι παράνομοι, άκυροι ή ανεκτέλεστοι με άλλο τρόπο από τους νόμους οποιασδήποτε πολιτείας ή κράτους για τα οποία προορίζεται η ισχύς τους, τότε, και στο βαθμό και εντός της δικαιοδοσίας της οποίας κάποιος Όρος ή Προϋπόθεση είναι παράνομα, άκυρα ή μη επιβλητέα, θα αποκόπτεται και διαγράφεται από την διάταξη αυτή και θα επιβιώνουν οι υπολειπόμενοι όροι και προϋποθέσεις, παραμένοντας σε πλήρη ισχύ και εξουσία και θα συνεχίσουν να είναι δεσμευτικά και επιβλητέα. Αν δεν γίνει πλήρης αποδοχή των παρόντων Όρων και των Προϋποθέσεων, θα πρέπει να γίνει άμεση διακοπή της χρήσης του ιστοχώρου.

PRIVACY
vasilopita.gr and tsougresma.gr is committed to respecting and safeguarding your privacy online. We do not sell or rent personal user information to others.

VISITOR INFORMATION
If you visit this Website we will collect and store only the following non-personally identifying information from you; the name of the domain name from which you access the Internet; the date and time you access our site; and the Internet address of the Website from which you linked directly to our site. We use this information to measure the number of visitors to the different sections of our Website, to help us make our site more useful to visitors, and to measure the amount of traffic generated through our affiliate network with whom this information may be shared. The only personally-identifying information we collect and store about you is the information you choose to provide to us, such as your name, e-mail address, address, zip code, etc.

COOKIES
vasilopita.gr may use cookies to store and sometimes track information to make your online experience easier and more personalized. Cookies are small pieces of data that are stored by a user's Web browser on the user's hard drive. Cookies can remember what information a user accesses on one Web page to simplify subsequent interactions with that Website by the same user or to use the information to streamline the user's transactions on related Web pages.
This makes it easier for a user to move from Web page to Web page and to complete commercial transactions over the Internet. Most major Web browsers are set up so that they will initially accept cookies, but you may modify your computers preferences to issue you an alert when a cookie is downloaded, or to disable the ability of third parties to download a cookie to you. If you choose to reject all cookies, there are areas of this and other websites that may not function properly.

SECURE TECHNOLOGY
vasilopita.gr is a safe and secure environment, virus, troyan, adware or malware free.

DISCLOSURE
vasilopita.gr will not disclose any of your personally identifiable information except when we have your permission or under special circumstances, such as when we believe in good faith that the law requires it or when we have reason to believe that disclosing this information is necessary to identify, contact or bring legal action against someone who may be violating vasilopita.gr's Terms and Conditions. Changes to this Policy will be effective by posting revisions on this Web site. This privacy policy is not intended to, and does not, create any contractual or other legal rights in or on behalf of any party.
Access to and use of this site is subject to the following Terms and Conditions. Use of this site constitutes your acceptance of these terms and conditions which take effect on the date which you first use the site. vasilopita.gr reserves the right to change these terms and conditions at any time by posting changes online. You are responsible for reviewing regularly information posted online to obtain timely notice of such changes. Your continued use of this site after changes are posted constitutes your acceptance of this agreement as modified by the posted changes.
Material may not be copied, reproduced, republished, downloaded, posted, broadcast or transmitted in any way except for your own personal non-commercial home use. Any other use requires the prior written permission of vasilopita.gr. You agree not to adapt, alter or create a derivative work from any of the material contained in this site or use it for any other purpose other than for your personal non-commercial use. You agree to use this site only for lawful purposes, and in a manner which does not infringe the rights of, or restrict or inhibit the use and enjoyment of this site by any third party.
Such restriction or inhibition includes, without limitation, conduct which is unlawful, or which may harass or cause distress or inconvenience to any person and the transmission of obscene or offensive content or disruption of normal flow of dialogue within this site. This site and the information, names, images, pictures, logos and icons regarding or relating to vasilopita.gr and/or its products and services (or to third party products and services), is provided "AS IS" and on an "IS AVAILABLE" basis without any representation or endorsement made and without warranty of any kind whether express or implied, including but not limited to the implied warranties of satisfactory quality, fitness for a particular purpose, non-infringement, compatibility, security and accuracy.
In no event will vasilopita.gr and/or third parties be liable for any damages including, without limitation, indirect or consequential damages, or any damages whatsoever arising from use or loss of use, data, or profits, whether in action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the site. vasilopita.gr does not warrant that the functions contained in the material contained in this site will be uninterrupted or error free, that defects will be corrected, or that this site or the server that makes it available are free of viruses or bugs or represents the full functionality, accuracy, reliability of the materials.
The names, images and logos identifying vasilopita.gr or third parties and their products and services are proprietary marks of vasilopita.gr and/or third parties. Nothing contained herein shall be construed as conferring by implication, estoppel or otherwise any licence or right under any trade mark or patent of vasilopita.gr or any other third party. If there is any conflict between these Terms and Conditions and rules and/or specific terms of use appearing on this site relating to specific material then the latter shall prevail.
If any of these Terms and Conditions should be determined to be illegal, invalid or otherwise unenforceable by reason of the laws of any state or country in which these Terms and Conditions are intended to be effective, then to the extent and within the jurisdiction which that Term or Condition is illegal, invalid or unenforceable, it shall be severed and deleted from this clause and the remaining term and conditions shall survive, remain in full force and effect and continue to be binding and enforceable.
If these Terms and Conditions are not accepted in full, the use of this site must be terminated immediately.

vasilopita.gr. © Copyright DIAKTINISMOS 2000, All rights reserved.


19.04.2008
Διαβάστηκε: 6864 φορές

[ Back | Home | Top ]
Copyright multimedia-diaktinismos© 2001. All Rights Reserved.
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του vasilopita.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-PRIVACY POLICY

Αναπαραγωγή Σελίδας: 0.204 δευ. και 10 Inquiries to a database for 0.003 δευ.